Mục Lục Quý III/2020 (theo loại báo)

Mã sản phẩm
MLQ3.LB
Kích thước
Chất liệu
Điện tử

     Theo thông lệ, trong tháng 6 năm 2020 ngành Bưu điện sẽ triển khai tiếp thị dịch vụ phát hành báo chí và tổ chức nhận đặt mua tập trung các loại báo chí xuất bản trong nước quý 3/2020. Để chuẩn bị cho triển khai tiếp thị và nhận đặt mua, Công ty Phát hành Báo chí Trung ương (PHBCTW) xin thông báo kế hoạch xuất bản quý 3/2020 của các loại báo chí phát hành qua ngành Bưu điện, cụ thể như sau

Giá: Liên hệ người bán
Cơ chế bán hàng của bạn
Bạn cần Đăng nhập để nhìn được cơ chế