Đại Đoàn Kết

Mã sản phẩm
B17
Kích thước
Chất liệu
Báo giấy

      Báo Đại Đoàn Kết - tiền thân là Báo Cứu Quốc, Báo Giải Phóng - Cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Việt Minh, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam và nay là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo luôn xứng đáng cho việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Báo Đại Đoàn Kết đã xây đắp, tạo dựng bề dầy truyền thống rất đáng tự hào trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như trong dòng chảy lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

     Từ ngày xuất bản số báo đầu tiên, từ Cứu Quốc đến Giải Phóng và nay là Đại Đoàn Kết - tên Báo luôn gắn mục tiêu cao đẹp, lý tưởng cách mạng gắn với từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo qua các thời kỳ đã luôn tâm huyết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, không quản ngại hi sinh để góp sức mình vào sự nghiệp báo chí cách mạng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, xây dựng tờ báo thực sự là tiếng nói của các tầng lớp nhân dân và là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giá: 5.500đ
Cơ chế bán hàng của bạn
Bạn cần Đăng nhập để nhìn được cơ chế